Nếu không xem được video click vào đây!

Thanh niên thò tay móc trộm 2 cái ví khi nhân viên ngủ say

Lượt xem: 13 |  Đăng bởi: Uzumaki

Thanh niên nhân lúc nhân viên ngủ thò tay móc trộm 2 cái ví trong đó có khoảng 2,5 triệu và 1 chiếc Iphone 4s.
Tags: móc trộm