Nếu không xem được video click vào đây!

Thày dạy lái xếp điện thoại của học viên vào vạch kẻ đường

Lượt xem: 93 |  Đăng bởi: VINHNT

Theo người hướng dẫn, cách này giúp các học viên cẩn thận hơn khi lùi xe vào chỗ đậu.