Nếu không xem được video click vào đây!

Thế giới nghĩ gì về Tổng thống Mỹ Trump

Lượt xem: 18 |  Đăng bởi: nhatnt

BBC phỏng vấn người dân ở 7 thành phố trên thế giới về Tổng thống Mỹ Donald Trump một năm sau khi nhậm chức.