Nếu không xem được video click vào đây!

Thống nhất 5 màu sơn, loại bỏ "taxi dù" | VTC

Lượt xem: 14 |  Đăng bởi: VTC

VTC | Taxi chỉ có 5 màu chủ đạo và sắp tới thực thi xe kinh doanh vận tải có màu biển số riêng theo nghị quyết 12 của Chính phủ, có thể nâng cao việc quản lý hoạt động vận tải.