Nếu không xem được video click vào đây!

Tình bạn giữa khỉ đầu chó mồ côi và chó vàng

Lượt xem: 6 |  Đăng bởi: nhatnt

Josh Earl rất thích cưỡi trên lưng của Poocho giống như cách khỉ đầu chó con thường cưỡi trên lưng mẹ trong tự nhiên.