Nếu không xem được video click vào đây!

Top 10 Pentakill nhanh nhất liên minh huyền thoại

Lượt xem: 737 |  Đăng bởi: Thang

Những pha 1 cân 5 thần thánh.