Nếu không xem được video click vào đây!

Top 5 lần Cristiano Ronaldo vào sân băng ghế dự bị

Lượt xem: 12 |  Đăng bởi: Momo

Những lần Cristiano Ronaldo vào sân dậy lại tinh thần của cả đội và điều gì đến cũng đã đến.