Nếu không xem được video click vào đây!

Top 5 loài động vật có cặp sừng đáng sợ nhất

Lượt xem: 8 |  Đăng bởi: Mochi

Nai sừng tấm, tuần lộc, bò sừng dài Texas, sơn dương Markhor... là những loài động vật có cặp sừng đáng sợ nhất.