Nếu không xem được video click vào đây!

Trái bóng qua các kỳ World cup

Lượt xem: 3 |  Đăng bởi: Park YooChun

Qua thời gian những trái bóng của chúng ta cũng đã thay đổi rất nhiều được thiết kế nhẹ hơn, mang tính kỹ thuật và thẩm mỹ nhiều hơn. Hay cùng xem trái bóng đã thay đổi như thế nào từ khi world cup được bắt đầu diễn ra lần đầu tiên nhé!