Nếu không xem được video click vào đây!

Trần đời chưa thấy ai dùng “của quý” kéo cả đoàn xe hơi thế này

Lượt xem: 19 |  Đăng bởi: Gitta Nguyen

Bậc thầy kung fu Trung Quốc đã chứng minh kết quả luyện tập gian khổ của mình, bằng cách chỉ dùng tinh hoàn để kéo 7 chiếc xe hơi nối với nhau.