Nếu không xem được video click vào đây!

Truyền Thông Hoa Ngữ Nhận Định Chi Pu Là 'Đệ Nhất Mỹ Nữ Vbiz'

Lượt xem: 1 |  Đăng bởi: congchung

Tuy nhiên, cộng đồng mạng Việt Nam lại có phản ứng ngược lại.