Nếu không xem được video click vào đây!

Tủ quần áo ấm miễn phí cho người nghèo ở Hà Nội

Lượt xem: 1 |  Đăng bởi: Manyura

Với khẩu hiệu "Ai thừa ủng hộ, ai thiếu đến lấy" tủ quần áo miễn phí mang lại hơi ấm cho người nghèo ở Hà Nội.