Nếu không xem được video click vào đây!

Tuyển tập đỉnh cao xử lí Huni - cựu ngôi sao đường trên của Team Fnatic

Lượt xem: 479 |  Đăng bởi: Kiba

Team Fnatic rất nổi tiếng và mọi người đều nhớ tới Huni.