Nếu không xem được video click vào đây!

Vợ chồng Mỹ xiềng xích 13 con từng nhiều lần làm lễ cưới lại ở Las Vegas

Lượt xem: 1 |  Đăng bởi: Thai

Cặp vợ chồng Mỹ cầm tù 13 con từng ít nhất ba lần đến Las Vegas để kết hôn lại với sự chứng kiến của các con.