Nếu không xem được video click vào đây!

Vụ ám sát một tổng thống - Phần 2

Lượt xem: 1 |  Đăng bởi: Kami

James A.Garfield sinh ngày 19/11/1831 và mất vào tháng 9/1981 là vị Tổng thống thứ 20 trong lịch sử Hoa Kỳ. Chỉ 200 ngày sau khi ông nhậm chức, Garfield bị ám sát. Ông là Tổng thống có nhiệm kỳ ngắn ngủi thứ 2 sau William Henry Harrison trong lịch sử Hoa Kỳ. Dẫu là một nhân vật quan trọng trong lịch sử chính trị nước Mỹ, giờ đây ông lại là một vị Tổng thống bị quên lãng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Chắc hẳn lịch sử phải có những điểm mờ chưa được làm sáng tỏ và câu chuyện này sẽ được tiếp tục trong chương trình Hồ sơ mật tuần này.