Nếu không xem được video click vào đây!

WC 1954 - Lần đầu tiên cho tinh thần Đức và phép lạ ở Berne

Lượt xem: 74 |  Đăng bởi: LIENLT00

Khoảnh khắc vĩ đại lịch sử WC | WC 1954 - Lần đầu tiên cho tinh thần Đức và phép lạ ở Berne.