Nếu không xem được video click vào đây!

Xuất hiện quầng sáng kỳ lạ quanh mặt trời ở Gia Lai

Lượt xem: 32 |  Đăng bởi: Jin

Nhiều người dân Gia Lai thích thú khi chứng kiến hiện tượng quầng sáng bao quanh mặt trời một cách kỳ lạ.